За значителна част от нашите клиенти ние извършваме цялостно предпроектно проучване за конкретни имоти/територии, включващо регулационен и градоустройствен статут и бъдещите възможности за строителство, електро захранване, захранване с вода и канал, градски мрежи и подземен кадастър, топлозахранване и газификация, захранване с телефон и други комуникации. Благодарение на тези услуги при придобиване на собствеността на имоти клиента може адекватно да направи предварителните инвестиционни анализи и стратегическото планиране , базирано на изчисления на пазарната конюнктура и всички фактори, които могат да се отразят на успеха на сделката, правилната оценка на пазара, предварителната цена на проекта и бъдещият потенциал.