Извършваме голям брой градоустройствени разработки, много изменения на застроителния план, регулационни и застроителни планове, комуникационни и транспортни планове свързани с нашите проекти и др. Ние вярваме, че градоустройственото планиране е от основна значимост за доброто обитаване на публичната среда и публичната комуникация във взаимовръзка с контекста на проекта, климата, културните особености на територията.