Изготвяме пълна проектна документация на инвестиционния проект по всички части, необходими за изясняване на инвестиционните намерения, за одобряване на проектната документация и за издаване на разрешение за строеж.